Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17.V - 31.V

...
Share
d27uut4

PONIEDZIAŁEK, 17 MAJA

- Ministerstwo Finansów na aukcji bonów oferuje papiery roczne za 500-1.200 mln zł (12.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w marcu. Prognoza deficyt 496,1 mln euro. (14.00)

d27uut4

- GUS poda pogłowie trzody chlewnej za III 2010 (14.00)

- Neuca omówi wyniki za I kwartał tego roku. (9.00)

*- Ciech SA przedstawi wyniki za I kw. 2010 r. (9.30)

- CTL Logistic przedstawi wyniki przewozowe spółki za I kw. oraz poda prognozę na II kw. (9.30)

d27uut4

- PGF podsumuje wyniki za I kw. 2010 r. (10.00)

*- Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne SA zadebiutuje na GPW. (10.00)

*- Gino Rossi omówi wyniki za I kw. 2010 r. (10.30)

  • - Lubelski Węgiel Bogdanka zaprezentuje wyniki za I kw. 2010 roku.(10.30)
d27uut4

- PKO BP podsumuje wyniki za I kwartał 2010 roku. (11.00)

*- Pfleiderer Grajewo SA zaprezentuje wyniki za I kw. 2010 r. (11.00)

*- Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konferencję "Polska w systemie międzynarodowej współpracy rozwojowej". *(10.30, godzina zmieniona)

- Cyfrowy Polsat skomentuje wyniki finansowe za I kw. 2010 roku.(12.00)

d27uut4

*- Bomi SA zaprezentuje wyniki finansowe za I kw. 2010 r. (12.00)

- Na GPW podczas IPO Day zaprezentują się spółki ABC Data, Otmuchów i Air Market.

- Police omówią wyniki za I kwartał tego roku. (13.00)

- W USA dane o aktywności wytwórczej w okręgu Nowy Jork (Empire Manufacturing) w maju (14.30) - oczekuje się 30 punktów

d27uut4

- W USA dane o zakupach amerykańskich aktywów przez zagranicznych inwestorów w marcu (15.00) - oczekuje się 50 miliardów dolarów

WTOREK, 18 MAJA

- GUS poda ceny produktów rolnych w IV (14.00)

- Arctic Paper omówi wyniki za I kwartał tego roku. (10.00)

d27uut4

- Copernicus przedstawi plany i strategię Grupy. (10.00)

- Dalkia przedstawi strategię oraz znaczące inwestycje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. (10.00)

*- KDPW przedstawi szczegóły wydzielenia ze swojej struktury osobnego podmiotu KDPW-CLEARPOOL. (10.30)

- Trendy inwestycyjne francuskich firm i perspektywy dla sektora bankowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przedstawią Azimutus SA oraz Eurogroup Consulting Alliance. (10.00)

- Asseco Poland podsumuje wyniki za I kwartał 2010 roku. (11.00)

- Związek banków Polskich przedstawi wyniki badań koniunktury bankowej w kwietniu. (11.30)

- Redan przedstawi wyniki za I kwartał tego roku. (12.00)

- Emperia Holding podsumuje wyniki za I kwartał 2010 roku. (12.30)

- W Niemczech publikacja wskaźnika zaufania ZEW w maju (11.00)

- W strefie euro dane o inflacji w kwietniu (11.00)

- W strefie euro publikacja danych o bilansie handlowym w marcu (11.00)

- W USA publikacja danych o wskaźniku cen producenta (PPI) w kwietniu (14.30)

- W USA publikacja danych o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleniach na budowę w kwietniu (14.30)

ŚRODA, 19 MAJA

- GUS poda przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w IV 2010 roku oraz wyniki w budownictwie mieszkaniowym w okresie I-IV 2010 roku. Prognoza zatrudnienia minus 0,3 mdm; minus 0,2 rdr. Prognoza wynagrodzenia minus 1,7 mdm; 3,9 rdr.(14.00)

- W ramach projektu: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa odbędzie się Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego. (10.00)

- Mispol przedstawi strategię na najbliższe lata i omówi wyniki za I kwartał tego roku. (10.00)

- Bumech zaprezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku.(11.30)

- BGK działając w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego oferuje obligacje IDS1018 za 1.500-3.000 mln zł (12.00)

- GUS poda przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w IV 2010 roku oraz wyniki w budownictwie mieszkaniowym w okresie I-IV 2010 roku.(14.00)

- W Japonii publikacja danych o produkcji przemysłu w marcu - wyliczenia końcowe (6.30)

- W USA dane o wnioskach na kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA publikacja danych o inflacji w IV (14.30)

- W USA publikacja protokołu z posiedzenia Fed, tzw. minutes (20.00)

CZWARTEK, 20 MAJA

- NBP opublikuje minutes z posiedzenia w kwietniu. (14.00)

- GUS poda dynamikę produkcji oraz ceny produkcji w IV. Prognoza minus 4,1 proc.; 10,7 proc. rdr. (14.00)

- MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa po marcu. (15.00)

- Ergis-Eurofilms SA przedstawi wyniki spółki za I kw. 2010 r. (10.00)

- Ernst&Young zaprezentuje raport: Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych. (11.00)

- Integer.pl przedstawi wyniki finansowe spółki za I kw. 2010 r. (11.00)

- W Japonii publikacja danych o PKB w I kw. 2010 (1.50)

- W W. Brytanii publikacja danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu (10.30)

- W USA publikacja danych o liczbie zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 maja (14.30)

- W USA publikacja wskaźnika RPX za III (15.00)

- W USA publikacja wskaźnika Philadelphia Fed za maj (16.00)

- W USA publikacja wskaźnika wyprzedzającego koniunktury za IV (16.00)

PIĄTEK, 21 MAJA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w kwietniu. Prognoza 1,8 proc. (14.00)

- GUS poda koniunkturę w przemyśle, budownictwie i handlu w V oraz wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych (14.00)

- W Japonii bank centralny podaj decyzję o stopach procentowych

- W Niemczech dane o PKB w I kw. - wyliczenia końcowe (8.00)

- W Niemczech publikacja wskaźnika zaufania IFO za maj (10.00)

- W strefie euro dane o stanie na rachunku obrotów bieżących w marcu (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 24 MAJA

- Ministerstwo Finansów na aukcji bonów oferuje papiery 48-tygodniowe za 700-1.500 mln zł. (12.00)

- W USA publikacja wskaźnika aktywności Chicago Fed za IV (14.30)

- W USA dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym za IV (16.00)

WTOREK, 25 MAJA

- Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych.

- GUS poda wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 roku (14.00)

ŚRODA, 26 MAJA

- GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kw.(14.00)

CZWARTEK, 27 MAJA

- Ministerstwo Finansów na aukcji zamiany obligacji oferuje papiery WZ010121 i IZ0823 w zamian za OK0710 i DS1110 (12.30)

- GUS poda przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w I kw.(14.00)

PIĄTEK, 28 MAJA

- GUS poda koniunkturę konsumencką za maj 2010 roku

PONIEDZIAŁEK,31 MAJA

- Ministerstwo Finansów na aukcji bonów oferuje papiery roczne za 500-1.000 mln zł (12.00)

- GUS poda PKB za I kw.2010 (10.00)

- GUS poda wiosenną ocenę stanu upraw rolnych i ogrodniczych(14.00)

- Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który potrwa do 2 czerwca w Katowicach.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4