Trwa ładowanie...
d4gh17e

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 XII - 30 XII

...

Share
d4gh17e

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 XII - 30 XII

WTOREK, 20 GRUDNIA

- Związek Banków Polskich organizuje konferencję, podczas której przedstawione zostaną raport NetB@nk, dotyczący bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych, oraz wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Pentor. (10.15)

d4gh17e

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z Komisją Skarbu Państwa Sejmu RP organizuje konferencję "Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe", podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań sektora MSP. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Maciej H. Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Zenon Małkowski, prezes Małkowski - Martech. (10.30)

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konferencję na zakończenie w Polsce misji Banku Światowego związanej z realizacją PPWOW. Konferencji Kasy towarzyszyć będzie panel ekspercki, z udziałem osób publicznych, uznanych w branży IT i administracji państwowej. (11.00)

  • Star Fitness, spółka działająca w branży fitness, zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

d4gh17e

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK za XII 2011 (1.01)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za XII 2011 (10.00)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w XI 2011 (14.30)

d4gh17e

ŚRODA, 21 GRUDNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

  • - NBP poda informację o rynku nieruchomości w III kw. 2011 (10.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

d4gh17e

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK, na I 2012 (8.00)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w XI 2011 (8.45)

- We Włoszech zostanie podany PKB za III kw. 2011, wyliczenia końcowe (10.00)

d4gh17e

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny PMA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XI 2011 (16.00)

CZWARTEK, 22 GRUDNIA

- Główny Urząd Statystyczny organizuje konferencję pt. "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2011 roku". (10.00)

d4gh17e

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 GRUDNIA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje kwartalny bilans płatniczy (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym (14.00)

- NBP opublikuje informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ now/

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e