Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24.VIII-8.IX

...
Share
d14ao0w

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 24.VIII-8.IX

WTOREK, 24 SIERPNIA

- Decyzja RPP o stopach procentowych. Rynek oczekuje pozostawienia stóp bez zmian.

d14ao0w

- GUS przedstawi sytuację społeczno - gospodarczą w lipcu, poda m.in. dane dotyczące bezrobocia oraz sprzedaży detalicznej. (10.00)

- Dom Development omówi wyniki finansowe za I półrocze 2010 r. (10.00)

- MCI Managament omówi wyniki za I półrocze 2010 r. (10.00)

- ZPC Otmuchów zaprezentuje prospekt emisyjny oferty akcji spółki. (10.30)

d14ao0w

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje konferencję prasową pt.: Wyższy VAT - kłopoty przedsiębiorstw. (11.00)

  • - Pharmana poinformuje w swoich planach rozwoju. (11.00)

- TelForceOne przedstawi wyniki za I półrocze 2010 oraz perspektywy rozwoju spółki w kolejnych kwartałach. (11.30)

- W Niemczech publikacja danych o PKB w II kw. 2010 - wyliczenia końcowe (8.00). Spodziewany jest wzrost PKB kdk o 2,2 proc. po uwzględnieniu czynników sezonowych, rdr o 4,1 proc., bez uwzględniania czynników sezonowych.

d14ao0w

- W strefie euro publikacja danych o nowych zamówieniach w przemyśle w czerwcu (11.00). Analitycy spodziewają się wzrostu zamówień mdm o 1,5 proc., a rdr wzrostu o 24,2 proc.

- W USA publikacja wskaźnika aktywności wytwórczej Richmond Fed za sierpień (16.00). Analitycy spodziewają się spadku wskaźnika do 12 pkt z 16 pkt poprzednio.

- W USA publikacja danych o sprzedaży domów na rynku wtórnym w lipcu (16.00). Analitycy spodziewają się spadku sprzedaży mdm o 13,9 proc., po spadku poprzednio o 5,1 proc. Oczekują, że liczba sprzedanych domów spadła do 4,63 mln z 5,37 mln.

ŚRODA, 25 SIERPNIA

d14ao0w

- MF organizuje przetarg zamiany obligacji, gdzie zamierza odkupić papiery DS1110. (12.00)

  • - Bank BPH omówi wyniki finansowe po dwóch kwartałach 2010 r. (10.00)

- Zetkama podsumuje wyniki za I półrocze 2010 roku. (10.00)

  • - Konferencja PKPP Lewiatan pt. "Czy duże firmy zwiększą zatrudnienie i podniosą płace", podczas której zostaną zaprezentowane wyniki II edycji badania kondycji dużych przedsiębiorstw. (11.00)
d14ao0w

- W Niemczech publikacja wskaźnika Ifo za sierpień (10.00). Analitycy prognozują spadek wskaźnika do 105,5 pkt ze 106,2 pkt.

- W USA dane o złożonych wnioskach o kredyt hipoteczny (13.00). W poprzednim tygodniu wskaźnik wzrósł o 13 proc.

- W USA publikacja danych o zamówieniach na dobra trwałe w lipcu (14.30). Analitycy spodziewają się wzrostu zamówień o 3,0 proc., po spadku poprzednio o 1,2 proc. po korekcie.

- W USA publikacja danych o sprzedaży nowych domów w lipcu (16.00). Analitycy nie oczekują tu żadnych zmian mdm i spodziewają się, że liczba sprzedanych nowych domów pozostanie na poziomie 330 tys.

d14ao0w

CZWARTEK, 26 SIERPNIA

- GUS poda wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.(14.00)

- Impel SA omówi wyniki finansowe za I półrocze. (10.00)

- Grupa EMF skomentuje wyniki finansowe za II kwartał 2010 r. (10.00)

  • - MNI skomentuje wyniki finansowe za I półrocze. (10.00)

- Lotos zaprezentuje skonsolidowany raport półroczny za 2010 rok. (11.30)

- PZU przedstawi wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2010 roku. (12.00)

  • - PKM Duda omówi wyniki finansowe za I półrocze. (12.00)

- NG2 omówi wyniki finansowe za I półrocze. (12.00)

  • - Asseco South Eastern Europe omówi wyniki finansowe po II kw. (14.00)

- W USA publikacja liczby zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 21 sierpnia (14.30)

PIĄTEK, 27 SIERPNIA

- GUS poda inflację według województw w II kw., koniunkturę konsumencką w sierpniu oraz pogłowie bydła i owiec według stanu w czerwcu 2010 r.(14.00)

- LPP zaprezentuje wyniki za I półrocze 2010 roku.(10.00)

- Orzeł Biały zaprezentuje wyniki za I półrocze 2010 roku. (10.30)

- W Japonii dane o stopie bezrobocia w lipcu (1.30)

- W W.Brytanii dane o PKB w II kw. 2010 (10.30)

- W USA dane o PKB w II kw. 2010 (14.30)

- W USA dane o wskaźniku zaufania konsumentów, opracowanych przez Uniwersytet Michigan - wyliczenia końcowe za sierpień (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPNIA

- GUS poda szacunek wstępny PKB w II kwartale 2010 roku.(10.00)

- MF zaoferuje roczne bony skarbowe o wartości 0,5-0,8 mld zł. (12.00)

  • - Polimex-Mostostal przedstawi wyniki po I półroczu 2010 r. (10.00)

- Eko Holding zaprezentuje wyniki po I półroczu 2010 r. (9.30)

- W strefie euro publikacja wskaźnika zaufania w biznesie, przemyśle, wśród konsumentów, w usługach w sierpniu (11.00)

- W USA publikacja danych o przychodach i wydatkach Amerykanów w lipcu (14.30)

- W USA publikacja wskaźnika aktywności wytwórczej Dallas Fed za sierpień (16.30)

WTOREK, 31 SIERPNIA

- GUS poda wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2010 (14.00)

*- Makarony Polskie omówią wyniki finansowe za I półrocze. (10.00)

- Lubelski Węgiel Bogdanka skomentuje wyniki finansowe za I półrocze 2010. (10.30)

- NEUCA zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku.(11.00)

- City Interactive SA omówi wyniki za I półrocze 2010 r. oraz plany rozwoju spółki. (14.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów GfK za sierpień (1.01)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w lipcu (1.50)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w lipcu (1.50)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w sierpniu (9.55)

- We Włoszech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w czerwcu (10.00)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w sierpniu (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w lipcu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CaseSchiller za czerwiec (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w sierpniu (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board za sierpień (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukeem za sierpień (16.00)

- W USA publikacja "minutes" z posiedzenia Fed (20.00)

ŚRODA, 1 WRZEŚNIA

*- Action SA omówi wyniki za I półrocze. (10.00)

- Emperia Holding zaprezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku. (12.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w sierpniu - wyliczenia końcowe (9.55)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w sierpniu - wyliczenia końcowe (10.00)

- W USA zostanie opublikowany wskaźnik złożonych aplikacji o kredyt hipoteczny (13.00)

- W USA publikacja danych Challengera z rynku pracy w sierpniu (13.30)

- W USA publikacja danych ADP z rynku pracy w sierpniu (14.15)

- W USA publikacja wskaźnika ISM w przemyśle w sierpniu (16.00)

CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA

  • - PGF zaprezentuje wyniki finansowe po I półroczu 2010 roku. (10.00)

- W strefie euro publikacja danych o PKB w II kw. 2010 (11.00)

- W strefie euro publikacja indeksu cen producenta (PPI) w lipcu (11.00)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA publikacja danych o wydajności produkcji w przemyśle w II kw. 2010 (14.30)

- W USA publikacja liczby zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 28 sierpnia (14.30)

- W USA publikacja danych o zamówieniach w przemyśle w lipcu (16.00)

- W USA publikacja danych z rynku nieruchomości, o podpisanych umowach na sprzedaż domu, za lipiec (16.00)

PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA

*- Comarch omówi wyniki za I półrocze. (12.00)

- W Niemczech publikacja wskaźnika PMI w usługach - wyliczenia końcowe za sierpień (9.55)

- W strefie euro publikacja wskaźnika PMI w usługach i composite - wyliczenia końcowe za sierpień (10.00)

- W strefie euro dane o sprzedaży detalicznej w lipcu (11.00)

- W USA publikacja danych o stopie bezrobocia i zmianie liczby miejsc pracy w sierpniu (14.30)

- W USA publikacja wskaźnika ISM poza przemysłem w sierpniu (16.00)

WTOREK, 8 WRZEŚNIA

  • - Ambra omówi wyniki finansowe za rok obrotowy 2009/2010. (10.30)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w