Trwa ładowanie...
d2sjdch

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IV - 27 V

...
Share
d2sjdch

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 25 IV - 27 V

PONIEDZIAŁEK, 25 KWIETNIA

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w III 2011 (16.00)

d2sjdch

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Dallas, podawany przez Dallas Fed, za IV 2011 (16.30)

WTOREK, 26 KWIETNIA

- GUS dane o długu publicznym i deficycie sektora finansów publicznych, według unijnej metodologii ESA'95, w 2010 roku oraz zaktualizowany szacunek PKB za 2010 rok. (11.00)

- Tamex Obiekty Sportowe zadebiutują na NewConnect. (11.25)

d2sjdch

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CaseShiller za II 2011 (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board, za IV 2011 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej w okręgu Richmond, przez Richmond Fed, za IV 2011 (16.00)

ŚRODA, 27 KWIETNIA

d2sjdch

- Konferencja GUS, na której zostaną podane informacje o rynku pracy i sprzedaży detalicznej oraz koniunkturze konsumenckiej w kwietniu. Omówiona również zostanie informacja o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010. r (10.00)

- Bank Millennium skomentuje wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. (10.00)

- Budimex omówi wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. (10.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w III 2011 (1.50)

d2sjdch

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów, opracowany przez GfK, na maj 2011 (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnika zaufania konsumentów w IV 2011 (8.45)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB za I kw. 2011 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w II 2011 (11.00)

d2sjdch

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny, przygotowany przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w III 2011 (14.30)

- W USA Fed poda decyzję o stopach procentowych (18.30)

CZWARTEK, 28 KWIETNIA

  • - Enea omówi wyniki finansowe za I kw. i poinformuje o planach na 2011 r. (10.00)
  • - PKPP Lewiatan omówi stan przygotowań do Europejskiego Forum Nowych Idei. W konferencji weźmie udział m.in prezes PZU Andrzej Klesyk. (11.00)
d2sjdch

- "Energetyczny wymiar polskiej prezydencji w UE" - będzie tematem debaty, na której obecni będą m.in. Mikałaj Budzanowski, podsekretarz stanu w MSP, Marcin Korolec, podsekretarz stanu w MG, Marek Woszczyk, P.O. prezesa URE oraz Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. (11.00)

- DM TMS Brokers omówi sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (11.00)

- Bank Japonii poda decyzję w sprawie stóp procentowych

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK za IV 2011 (1.01)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia za III 2011 (1.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w III 2011 (1.50)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w III 2011 (8.45)

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w IV 2011 (9.55)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności w gospodarce w III 2011 przez Chicago Fed (14.30)

- W USA zostanie podany PKB za I kw. 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 23 IV (14.30)

- W USA zostanie podana liczba podpisanych nowych umów na sprzedaż domu za III 2011 (16.00)

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

- GUS poda wstępną ocenę przezimowania upraw w 2011 r. (14.00)

- Dom Development omówi wyniki za I kwartał tego roku. (10.00)

  • - GEO TFI zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)

- PKN ORLEN przedstawi skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. (11.30)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w IV 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, wśród konsumentów w IV 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w III 2011 (11.00)

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w III 2011 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w IV 2011 (15.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za IV 2011 (15.55)

- W USA zostanie podany indeks NAPM-Milwaukee za IV 2011 (16.00)

CZWARTEK, 5 MAJA

- Asseco Business Solution podsumuje wyniki za I kwartał tego roku. (10.00)

WTOREK, 10 MAJA

- Pierwszy dzień posiedzenia RPP.

- Zetkama omówi wyniki finansowe za I kw. 2011 r. (9.00)

- Ułatwienia i uproszczenia dla biznesu to temat konferencji Służby Celnej. (11.00)

ŚRODA, 11 MAJA

- Decyzja RPP.

ŚRODA-CZWARTEK, 11-12 MAJA

Spotkanie Liderów Bankowości "Banking Forum 2011". Projekt współtworzony jest z prezesami banków oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady Programowej. Spotkanie jest neutralną i merytoryczną platformą wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na przyszłość i kształt polskiej bankowości. W pierweszym dniu planowana jest konferencja prasowa, na której zostanie podane do publicznej informacji stanowisko prezesów kluczowych polskich banków i operatorów telekomunikacyjnych dotyczące strategii i rozwoju sektora bankowego

CZWARTEK, 12 MAJA

- Imprel omówi wyniki finansowe za I kw. 2011 r. (10.00)

- Spotkanie regionalne branży paliwowej, które towarzyszyć będzie XVIII Międzynarodowym Targom "Stacja Paliw 2011". (13.30)

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA, 16-18 MAJA

- Wicepremier, minister gospodarki RP Waldemar Pawlak, minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, szef Zespołu Doradców Strategicznych premiera Michał Boni i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad wezmą udział w III Europejskim Kongresie Gospodarczym. Główne tematy kongresu to: Prognozy gospodarcze dla Europy Środkowo-Wschodniej, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Kryzysy finansów publicznych jako dominujący problem polityczny i gospodarczy Unii oraz Prywatyzacja, restrukturyzacja, konsolidacja - droga do nowego kształtu sektora energetycznego.

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

  • - Spółka EMF podczas konferencji prasowej zaprezentuje wyniki finansowe w I kwartale 2011. (10.00)

WTOREK, 17 MAJA

- Sage zaprezentuje, po raz pierwszy w Polsce, w system Sage ERP X3. (13.30)

PIĄTEK, 20 MAJA

- Comarch omówi wyniki finansowe za I kwartał 2011 r. (12.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 26-27 MAJA

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową organizuje Europejski Kongres Finansowy. Wezmą w nim udział m.in.: premier Donald Tusk, minister finansów Jan Vincent Rostowski, prezes zarządu GPW Ludwik Sobolewski, przewodniczący KNF Stanisław Kluza, minister skarbu państwa Aleksander Grad, prezes zarządu PKN Orlen Jacek Krawiec.

PIĄTEK, 27 MAJA

- CKL Industry organizuje seminarium "Energetyka jądrowa - dokąd zmierzamy bez węgla? Regulacje prawne i bezpieczeństwo".

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d2sjdch

Podziel się opinią

Share
d2sjdch
d2sjdch