Trwa ładowanie...
d10a9k5

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 I - 31 I

...

Share
d10a9k5

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 I - 31 I

PIĄTEK, 6 STYCZNIA

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, usługach, wśród konsumentów w XII 2011 (11.00)

d10a9k5

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XI 2011 (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w XI 2011 (11.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w XI 2011 (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia za XII 2011 (14.30)

d10a9k5

PONIEDZIAŁEK, 9 STYCZNIA

  • - Jastrzębska Spółka Węglowa organizuje konferencję poświęconą zmianom w regulaminie pracy oraz systemie wynagradzania. (10.00)

- Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad organizuje spotkanie prasowe "Monitor Rynku Pracy". (11.00)

  • - Debiut spółki SFD na rynku NewConnect. (11.25)
d10a9k5

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w XI 2011 (8.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w I 2012 przez Sentix (10.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (12.00)

- MF przeprowadzi przetarg bonów 49-tyg. za 1.000-2.000 mln zł (12.00)

d10a9k5

WTOREK, 10 STYCZNIA

  • - Pioneer Pekao TFI organizuje spotkanie prasowe. Gościem spotkania będzie Marcin Dyl, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. (10.00)
  • - MaxCom, dostawca m.in. telefonów dla seniorów, przedstawi szczegóły dotyczące oferty pierwotnej oraz planów wejścia w sektor diagnostyki medycznej/telemedycyny. (10.00)

- PGNiG Technologie poinformuje o obecnej sytuacji spółki. (11.00)

  • - Podczas konferencji BIG InfoMonitor SA przedstawiony zostanie Raport Roczny Podsumowujący 2011 rok, dotyczący zaległych płatności i klientów podwyższonego ryzyka. W trakcie konferencji podane zostaną informacje, jak zmienił się poziom niespłacanego zadłużenia Polaków w 2011 roku. (11.00)
d10a9k5

- We Francji zostanie podany wskaźnik sentymentu w biznesie w XII 2011 (8.45)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (8.45)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania wśród małych firm przez NFIB za XII 2011 (13.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce przez IBD/TIPP za I 2012 (16.00)

d10a9k5

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w XI 2011 (16.00)

ŚRODA, 11 STYCZNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja o stopach procentowych
- Polski Związek Faktorów zaprezentuje wyniki polskiej branży faktoringowej w 2011 roku. (11.00)

  • - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Deloitte organizują konferencję: "MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych".

- W Niemczech zostanie podany PKB za 2011 r. (9.00)

- W USA zostanie podany indeks nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

CZWARTEK, 12 STYCZNIA - MF przeprowadzi przetarg obligacji IZ0816/PS1016/WS0429 za 1.000-4.000 mln zł (12.00)

- Marian Moszoro (IESE Business School, Barcelona) poprowadzi seminarium pt. "Nie zawsze do trzech razy sztuka: oportunizm stron trzecich, przejrzystość publiczna a (nie)efektywność kontraktów publicznych". (10.00)

  • - Pracodawcy RP i Puls Biznesu przyznają Gospodarcze Maliny 2011 w kategorii: Instytucja, Polityk, Przedsiębiorca. (11.00)

- We Włoszech zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w XI 2011 (11.00)

- Bank Anglii poda decyzję o stopach procentowych (13.00)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję o stopach procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XII 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 7 stycznia (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w XI 2011 (16.00)

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za listopad 2011 r. (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za grudzień 2011 r. (14.00)

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy za XI 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany bilans handlowy za XI 2011 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za I 2012 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

ŚRODA, 18 STYCZNIA

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00)

- Na seminarium TIGERa gościem będzie Tomasz Czechowicz, założyciel i prezes MCI Group. Temat wykładu: "Jak zarobić na venture capital". (16.00)

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

- MF przeprowadzi przetarg obligacji OK0114 za 3.000-6.000 mln zł (12.00) - GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 20 STYCZNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

SOBOTA, 21 STYCZNIA

- W Warszawie odbędzie się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu.

PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA

- W Katowicach odbędzie się Forum Polska Efektywna Energetycznie. Głównym tematem konferencji będą biznesowe korzyści wynikające z optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

WTOREK, 24 STYCZNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA

- MF przeprowadzi przetarg bonów 52-tyg. za 1.000-3.000 mln zł (12.00)

WTOREK, 31 STYCZNIA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d10a9k5

Podziel się opinią

Share
d10a9k5
d10a9k5