Trwa ładowanie...
d1vinah

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 III - 11 IV

...

Share
d1vinah

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 III - 11 IV

CZWARTEK, 7 MARCA

- NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w lutym. (14.00)

- Ministerstwo finansów organizuje aukcje zamiany, na którym chce odkupić papiery PS0413, OK0713 i DS1013. (11.30)

d1vinah

- Alior Bank przedstawi wyniki finansowe spółki. (9.00)

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje spotkanie prasowe: "Agencje zatrudnienia a zmiany na rynku pracy". Podczas spotkanie zostanie przedstawiony raport przygotowany przez Polskie Forum HR "Rynek agencji zatrudnienia w 2012 roku", który prezentuje wyniki osiągnięte przez branżę w ubiegłym roku. (10.00)

- Radpol zaprezentuje wyniki finansowe za rok 2012 oraz plany rozwoju grupy kapitałowej na lata 2013-2015. (10.00)

- Spotkanie prasowe Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Podczas spotkania będzie mowa o tym, co czeka fundusze inwestycyjne w 2013 roku w zakresie zmian w prawie i jakie przełożenie będzie to miało na klientów TFI. Izba przedstawi nad czym obecnie pracuje w obszarze legislacyjnym i nie tylko. (10.00)

d1vinah

- PKO BP poinformuje na temat rewolucji mobilnej w Polsce. (10.30)

*- Polska Izba Nieruchomości, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Centrum Amron oragnizują spotkanie, podczas którego omówiona zostanie aktualna sytuacja na rynku nieruchomości (zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym) w poszczególnych regionach Polski oraz kierunek w jakim będzie podążał rynek nieruchomości w najbliższych kwartałach roku 2013. (10.30)

- Europejski Bank Inwestycyjny podsumuje aktywność i wyniki w 2012 r. oraz przedstawi plany na 2013 r. (11.00)

- Konferencja prasowa poświęcona najnowszej 21. edycji Raportu BIG dotyczącego bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie badań realizowanych przez TNS. (11.00)

d1vinah

- BGŻ podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (12.00)

- W czasie czatu internetowego Banku BPH eksperci ds. finansowania przedsiębiorstw odpowiedzą na pytania związane z kredytami poręczanymi przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. (12.30)

- Comarch omówi wyniki finansowe za IV kwartał 2012 roku. (15.30)

- W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w I 2013 (12.00)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

d1vinah

- Challenger poda informację z amerykańskiego rynku pracy w II 2013 (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podany bilans handlowy w I 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w IV kw. 2012 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 2 marca (14.30)

PIĄTEK, 8 MARCA

d1vinah

- Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, komisarz ds. gospodarczych i walutowych KE Olli Rehn, członek RPP Jerzy Hausner oraz Jacek Dominik, podsekretarz stanu w MF wezmą m.in. udział w debacie pt. "Semestr Europejski - stabilność finansów publicznych a zrównoważony wzrost gospodarczy".(8.30)

- Minister transportu Sławomir Nowak weźmie udział w debacie "Czy Polska dogoni Europę Zachodnią w przewozach intermodalnych? Trendy i kierunki zmian" organizowanej przez PKP CARGO i CARGOSPED. (11.00)

  • - Wicepremier, ministrem finansów Jacek Rostowski, komisarz ds. gospodarczych i walutowych KE Olli Rehn, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Hbner oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza - wezmą udział w konferencji "Przyszłość strefy euro - perspektywa Brukseli, perspektywa Warszawy". (11.45)
  • - PA Nova podsumuje wyniki finansowe spółki za 2012 rok. (13.00)

- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych organizuje na seminarium: Scenariusze Energetyczne dla Polski. (14.00)

d1vinah

- W Japonii zostanie podany PKB za IV kw. 2012 (0.50)

- W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w I 2013 (12.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w II 2013 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w I 2013 (16.00)

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA

- Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i członek Rady Gospodarczej Dariusz Filar wezmą udział w konferencji Ministerstwa Gospodarki i Specjalnych Stref Ekonomicznych "Budowa przewag konkurencyjnych Polski. Rola specjalnych stref ekonomicznych". (10.15)

*- Fundacja im. Heinricha B"lla i Forum Młodych Dyplomatów organizują konferencję: "Energia jądrowa w Polsce w drugą rocznicę katastrofy w Fukushimie i w ćwierćwiecze po wydarzeniach w Czarnobylu". (16.00)

- W Niemczech zostanie podana informacja o eksporcie i imporcie w I 2013 (8.00)

- We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (8.45)

WTOREK, 12 MARCA

- Trzecia edycja Fund Forum Analiz Online. Konferencja jest skierowana do doradców finansowych oraz osób zajmujących się dystrybucją produktów inwestycyjnych. Swój udział w FUND FORUM potwierdzili m.in.: Wojciech Białek z CDM Pekao SA, P,ter Bódis z Pioneer Pekao Investment Management SA, Andrzej Lis z Noble Funds TFI SA, Konrad Łapiński - zarządzający Total FIZ, Piotr Osiecki z Altus TFI, Ryszard Rusak z Union Investment TFI SA, Aneta Wynimko-Lafleur z Fidelity Worldwide Investment oraz Azad Zangana z firmy Schroders. (9.00)

*- Firma Google organizuje "Dzień Eksporterów" w ramach Internetowej Rewolucji bez Granic, która skierowana jest do polskich przedsiębiorców. (10.15)

*- Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady przedstawi raport roczny spółki. (12.00)

*- City Interactive organizuje przedpremierową prezentację gry Sniper: Ghost Warrior 2. Na spotkaniu prezes zarządu Marek Tymiński opowie o planach i perspektywach rozwoju spółki.(15.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (10.30)

  • - Cyfrowy Polsat podsumuje wyniki finansowe grupy za 2012 rok. (12.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w małych firmach w II 2013 (12.30)

ŚRODA, 13 MARCA

- Ferro zaprezentuje wyniki finansowe za rok 2012. (8.45)

- Podczas Forum Bankowego 2013 prezesi banków, regulatorzy i środowisko naukowe spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W Forum uczestniczyć będą m.in.: Jacek Rostowski - minister finansów, Paweł Tamborski - wiceminister Skarbu Państwa, Dariusz Daniluk - prezes BGK, Bartosz Drabikowski - wiceprezes PKO BP, Andrzej Kopyrski - wiceprezes Banku Pekao SA, Przemysław Gdański - członek zarządu BRE Bank SA, Andrzej Raczko - członek zarządu NBP, Wojciech Kwaśniak - zastępca przewodniczącego KNF, Wojciech Kowalczyk - wiceminister finansów, Mateusz Morawiecki - prezes Bank Zachodniego WBK SA. (9.00)

- Magellan podsumuje wyniki finansowe za 2012 rok. (10.00)

- Voxel SA omówi wyniki finansowe za 2012 rok, a także perspektywy Grupy w kolejnych okresach, w tym prognozy finansowe. (10.15)

- PAIiIZ przedstawi raport z badania dotyczącego barier w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. (10.45)

- ULMA Construccion Polska SA zaprezentuje wyniki finansowe. (11.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (12.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w II 2013 (13.30)

- W USA zostanie podana informacja o zapasach firm w I 2013 (15.00)

CZWARTEK, 14 MARCA

- GUS poda dane o inflacji w styczniu i lutym wraz z nowym koszykiem inflacyjnym. (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza w lutym. (14.00)

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w styczniu. (14.00)

- Prof. Friedrich Schneider, profesor ekonomii w Instytucie Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz będzie gościem specjalnym na konferencji: "Długoterminowa strategia podatkowa w VAT". (9.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w I 2013 (5.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen producenta PPI za II 2013 (13.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 9 marca (13.30)

PIĄTEK, 15 MARCA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w okresie styczeń-luty. (14.00)

- Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel oraz prezes URE Marek Woszczyk wezmą udział w debacie "Konsument na rynku gazu", organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta. (9.30)

- Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentuje wyniki finansowych Grupy JSW za rok 2012. (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

- GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w lutym. (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 19-20 MARCA

- Finansowanie energii przyszłości to temat 9-tej edycji CEE Energy Conference. (8.30)

WTOREK, 19 MARCA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

- GUS poda dane o cenach produkcji przemysłowej w lutym. (14.00)

ŚRODA, 20 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa po styczniu. (15.00)

- Ministerstwo Finansów organizuje aukcje sprzedaży obligacji o wartości 2-6 mld zł. (11.30)

CZWARTEK, 21 MARCA

- GUS poda wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. (14.00)

- NBP opublikuje zapis dyskusji po posiedzeniu RPP w marcu. (14.00)

PIĄTEK, 22 MARCA

- GUS poda informację o koniunkturze konsumenckiej w marcu. (14.00)

- GUS poda informację o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu. (14.00)

CZWARTEK, 28 MARCA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski w IV kwartale. (14.00)

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w IV kwartale. (14.00)

PIĄTEK, 29 MARCA

- Ministerstwo Finansów poda dane o Państwowym Długu Publicznym w 2012 roku. (15.00)

ŚRODA-CZWARTEK, 10-11 KWIETNIA

- W V Forum Bankowym udział wezmą przedstawiciele sektora bankowości i finansów, prezesi i członkowie zarządów banków polskich i zagranicznych oraz nadzorów finansowych.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d1vinah
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vinah
d1vinah