Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

PTI S.A. - Emisja obligacji (26/2012)

PTI S.A. - Emisja obligacji (26/2012)
Share
d173ca5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu w nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2012 oraz na podstawie §5 pkt. 1. ust. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku Zarząd emitenta dokonał przydziału obligacji serii A. Zarząd emitenta stwierdza, iż emisja obligacji serii A doszła do skutku. Zapisy na obligacje serii A dokonało 16 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Wartość nominalna emisji obligacji serii A wynosi 5.020 tys. zł. Pozostałe informacje dotyczące warunków emisji obligacji serii A zostały przedstawione przez emitenta w raporcie bieżącym nr 25/2012 z dnia 20.07.2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5