Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
22-11-2010 17:51

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% w ogólnej licz...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ (22/2010)

d4kmz1g
d4kmz1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od PARADISUS CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze o zmianie stanu posiadania akcji PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zbycia w dniu 18 listopada 2010 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect łącznie 51.600 akcji na okaziciela Spółki.Przed ww. transakcją PARADISUS CAPITAL LTD posiadał 315.350 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które uprawniały do 315.350 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, stanowiły 25,74% udziału w kapitale zakładowym PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. i 25,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.Po ww. transakcji PARADISUS CAPITAL LTD posiada 263.750 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które uprawniają do 263.750 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 21,53% udziału w kapitale zakładowym PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. i 21,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.W okresie 12 miesięcy PARADISUS CAPITAL LTD nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g

| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-375 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Smolna | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 826 64 75 | | (22) 826 64 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Daniel Kordel Prezes Zarzadu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g