Trwa ładowanie...
d1wwvm8
espi

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na...

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (25/2010)
Share
d1wwvm8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienieart69ASTORIA.pdf Zawiadomienie art.69 ASTORIA Capital S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-375 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Smolna 13
(ulica) (numer)
(22) 826 64 75 (22) 826 64 75
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Daniel Kordel Prezes Zarządu Daniel Kordel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wwvm8

Podziel się opinią

Share
d1wwvm8
d1wwvm8