Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

PUŁAWY - Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku ? projekty uchwał na Nadzw...

PUŁAWY - Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku ? projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2014 roku (5/2014)

Share
d1mumz9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku ? projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w § 1 ust. 1 pkt b) projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, który ma być rozpatrywany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2014, opublikowanym w załączniku do raportu bieżącego nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku, zostało podane niewłaściwe PKD w odniesieniu do planowanych do wprowadzenia nowych punktów przedmiotu działalności Spółki. Jest: b) dodać w § 6 Statutu nowe punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu: "31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ? PKD grupa 01.6;" 32) Produkcja artykułów spożywczych ? PKD dział 10; 33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych ? PKD dział 22; 34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych ? PKD grupa 20.4; 35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych ? PKD grupa 22.1.". Powinno być: b) dodać w § 6 Statutu nowe
punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu: "31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach ? PKD grupa 01.6; 32) Produkcja artykułów spożywczych ? PKD dział 10; 33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych ? PKD grupa 20.2; 34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych ? PKD grupa 20.4; 35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych ? PKD grupa 21.1.". W związku z powyższym Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku, uwzględniające powyższą korektę. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal14042014po korekcie.pdf | Projekty uchwał na NWZ Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na 14 kwietnia 2014 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Wojciech Kozak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9