Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

PUŁAWY - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012/2013. (52/2013)

PUŁAWY - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012/2013. (52/2013)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012/2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2013 z dnia 11 września 2013 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2013 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący rekomendacji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012/2013 w kwocie 163 433 250,00 zł, co stanowi 8,55 zł na jedną akcję. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Marian Rybak Prezes Zarządu
2013-10-24 Zenon Pokojski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov