Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

PUŁAWY - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe...

PUŁAWY - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku (8/2014)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku; - dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 r. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,poz.133 )
Załączniki
Plik Opis
Uchwaly podjeteNWZ14 kwietnia 2014.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 roku
Zmiana statutuNWZ14 kwietnia 2014.pdf Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Marian Rybak | Prezes Zarządu | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | |
| | | 2014-04-14 | | Wojciech Kozak | |
| Wiceprezes Zarządu | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3