Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

PUŁAWY - Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do umowy zakupu węgla energetycznego. (42/2011)

PUŁAWY - Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do umowy zakupu węgla energetycznego. (42/2011)

Share
d1t8c8u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu o wartości umowy znaczącej do umowy zakupu węgla energetycznego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 08 stycznia 2009 r. zawartej z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance (Spółka informowała o zawarciu umowy i poprzedniego aneksu do umowy w raportach 3/2009 i 52/2009). Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy Wieloletniej do dnia 31.12.2017 r. (poprzednia obowiązywała do dnia 31.12.2013 r.). Aneks określa ilości dostaw węgla energetycznego na potrzeby Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w latach 2012-2017 oraz wprowadza ceny węgla energetycznego na 2012 r. W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość umowy zwiększyła się o 597,35 mln zł mln zł netto w stosunku do wartości podanej w raporcie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. i wynosi łącznie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 963,26 mln zł netto. Zwiększenie wartości wynika z przedłużenia ważności umowy oraz z zawarcia nowych
cen dostaw. Wartość umowy określono: - w latach 2009-2010 r. zgodnie z rzeczywistą realizacją - w 2011 r. wg cen kontraktowych obowiązujących w 2011 r. -w latach 2012-2017 oszacowano wg cen kontraktowych obowiązujących w 2012 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania zawartego aneksu za znaczący jest fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
2011-12-05 Wojciech Kozak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u