Trwa ładowanie...
d2zx3y2

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Zarobki członków zarządów największych spółek giełdowych wzrosły o 10% r/r w 2015 r., zaś wynagrodzenie członków rad nadzorczych zmniejszyło się w tym czasie o 6%, wynika z raportu PwC.

Share
d2zx3y2

"Prezesi zarządów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o 11% więcej w stosunku do roku 2014. Poziom wynagrodzeń krótkoterminowych pozostałych członków zarządów również znacząco wzrósł i wyniósł 1,18 mln zł - o 9% więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 r."
PwC zwraca uwagę, że dynamika zmian wynagrodzeń, niemal identyczna dla prezesów i pozostałych członków zarządów, powoduje, że różnica poziomów płacowych na tych stanowiskach kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 40%. Największe zróżnicowanie pod tym względem zaobserwowaliśmy w mWIG 40, gdzie prezesi zarobili średnio aż o 80% więcej niż pozostali członkowie zarządu. W przypadku WIG 20 i sWIG 80 proporcja ta wyniosła odpowiednio ok 65% i ok 30%.

Autorzy raportu PwC przeanalizowali także wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w podziale na branże. W 2015 roku liderem pod względem wysokości średniego wynagrodzenia krótkoterminowego członków zarządów była branża bankowa (formalnie na drugim miejscu tuż za sektorem ubezpieczeń, reprezentowanym jednak tylko przez jedną spółkę). Bankowość odnotowała z jednej strony awans w rankingu o 3 miejsca, z drugiej zaś nominalny wzrost średniej płacy osób zarządzających o 17%. Branża telekomunikacyjna, pomimo spadku średniego poziomu wynagrodzeń członków zarządu o ok. 13%, utrzymała w tym roku trzecie miejsce w rankingu. Tuż za nią uplasował się sektor mediowy, który po kilku latach na pozycji lidera spadł na 4. miejsce i odnotował 15% spadek średniego wynagrodzenia osób zarządzających, podano w materiale.
Jak wynika z badania, przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC, w 2015 roku przeciętne roczne wynagrodzenie członka rady nadzorczej w spółkach giełdowych wyniosło około 105 tys. zł, co oznacza spadek o 6% w porównaniu do roku 2014. Jednocześnie wciąż niemal 13% osób zasiadających w radach nie pobiera wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy.
"PwC od 7 lat co roku przygotowuje analizę wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. Różnice w płacach obu tych grup są ogromne. Wciąż w odczuciu polskich członków rad nadzorczych ich wynagrodzenia nie są adekwatne do wymaganego od nich poziomu zaangażowania w pracę na rzecz spółek. Panuje powszechna opinia, iż poziom wynagrodzenia nie jest dość motywujący, w związku z tym trudno jest przyciągnąć do pracy w radzie odpowiednio przygotowanych kandydatów, a zaangażowanie członków rad w prace rady jest niewystarczające, co z kolei może przekładać się na niższą skuteczność rady. Od lat kręcimy się w błędnym kole. Regulatorzy są przekonani o potrzebie istnienia skutecznych rad nadzorczych, istotnym elemencie ładu korporacyjnego i ważnym organie nadzorczym w spółkach, w których swoje pieniądze lokują akcjonariusze. Jak pokazują jednak dane z naszego raportu nadal brakuje pełnej zgodności w tym zakresie po stronie dominujących akcjonariuszy" - skomentował Krzysztof
Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych w PwC, cytowany w komunikacie.

Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu tych indeksów na 31 grudnia 2015 roku . Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za lata poddane badaniu.

(ISBnews)

d2zx3y2

Podziel się opinią

Share
d2zx3y2
d2zx3y2