Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

PZ CORMAY S.A. - Niespełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez ...

PZ CORMAY S.A. - Niespełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez emitenta z jednostką od niego zależną. (87/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 87 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Niespełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez emitenta z jednostką od niego zależną. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 84/2014 z dnia 15 października 2014 r., informuje o fakcie niespełnienia się jednego z warunków zastrzeżonych w znaczącej umowie warunkowej, tj. przedwstępnej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta (w postaci zakładu produkcyjnego w Maryninie), zawartej pomiędzy Emitentem a spółką zależną Emitenta ? Orphée SA (?Orphée?) w dniu 15 lipca 2014 r. (?Umowa?). Zgodnie z Umową, warunkiem zawarcia do dnia 31 października 2014 r. umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, było: (i) posiadanie przez Emitenta akcji Orphée stanowiących co najmniej 50 % plus 1 ogólnej liczby akcji Orphée, oraz (ii) zawarcie przez Orphée i Emitenta umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. W terminie do dnia 31 października 2014 r. nie nastąpiło spełnienie się warunku w postaci zawarcia przez
Orphée oraz Emitenta umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. Zgodnie z Umową, wobec niezawarcia umowy przyrzeczonej Orphee przysługuje zwrot zaliczki w kwocie 15.494.000 zł. Termin rozliczenia zaliczki upływa w dniu 31 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2014-11-03 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz