Trwa ładowanie...
d1yn1ev
espi

PZ CORMAY S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez NWZ PZ CORMAY S.A. w dniu 10.04.2014 r....

PZ CORMAY S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez NWZ PZ CORMAY S.A. w dniu 10.04.2014 r. (21/2014)

Share
d1yn1ev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej przez NWZ PZ CORMAY S.A. w dniu 10.04.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, iż dnia 10 kwietnia 2014 r. roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w jej skład nowych członków: Radosława Rejmana i Konrada Łapińskiego. Treść uchwał dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz ich wyboru zawiera raport bieżący Spółki nr 19 z dnia 11.04.2014 Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej: 1/ Radosław Rejman - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Master in International Management Stowarzyszenia Europejskich Szkół Zarządzania (CEMS). Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych oraz ACCA Professional. Od 2012 roku prowadzi niezależną praktykę
doradztwa transakcyjnego i finansowego. Od lipca 2013 przewodniczący Rady Nadzorczej Termisil Huta Szkła Wołomin. W latach 2007-2011 związany z grupą Opera jako członek zarządu Opera TFI. Odpowiedzialny m.in. za obszar operacyjno-finansowy TFI i funduszy oraz nadzór właścicielski w spółkach portfelowych funduszy zarządzanych przez Opera TFI, w tym jako członek zarządów i rad nadzorczych tych podmiotów. W latach 2009-2011 wspólnik w domu maklerskim z grupy Opera TFI. Wcześniej pracował m.in. jako kontroler finansowy w Hoesch Design (2005-2007) oraz menedżer w firmie doradczej Simon, Kucher & Partners Strategy (2003-2005). Zebrał szerokie doświadczenia z zakresu przejęć i wykupów, integracji potransakcyjnej, restrukturyzacji, przygotowywania i wdrażania strategii rozwoju, planowania finansowego i biznesowego. Posługuje się płynnie językiem angielskim i niemieckim. 2/ Konrad Łapiński - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2008 pracował w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.. Pierwszy rok jako analityk rynku akcji, a w kolejnych jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Wielokrotnie nagradzany za osiągane wyniki inwestycyjne. Od roku 2008 do chwili obecnej - zarządzający funduszem Total FIZ w ramach Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest pomysłodawcą i współtwórcą funduszu Total FIZ. Informacje dotyczące działalności konkurencyjnej oraz braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego niezwłocznie po uzyskaniu danych od nowo wybranych członków Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev