Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (50/2014)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (50/2014)
Share
d1mzxc0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1382, ze zm., dalej ?Ustawa?) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. do siedziby Spółki, wpłynęło zawiadomienie IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?IPOPEMA TFI?) informujące o nabyciu przez TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?TOTAL FIZ?) w transakcji pakietowej przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 15 lipca 2014 r., a rozliczonej w dniu 16 lipca 2014 r., 1 250 000 akcji Spółki. Przed ww. transakcją, TOTAL FIZ, bezpośrednio oraz pośrednio, poprzez podmiot zależny TTL 1 Sp. z o.o. posiadał 6 340 000 akcji Spółki, co stanowiło 19,90% kapitału zakładowego Spółki i dawało 6 340 000 głosów, stanowiących 19,90% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego
zawiadomienia, TOTAL FIZ, bezpośrednio oraz pośrednio, poprzez podmiot zależny TTL 1 Sp. z o.o. posiada 7 590 000 akcji Spółki, co stanowi 23,82% kapitału zakładowego Spółki i daje 7 590 000 głosów, stanowiących 23,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0