Trwa ładowanie...
d4hn6l0
d4hn6l0
espi

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (51/2014)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (51/2014)
Share
d4hn6l0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94 ze zm.) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach zawiadamia o otrzymaniu w dniu 21 lipca 2014 r. od osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki informacji, w której członek Rady Nadzorczej spółki PZ Cormay S.A. zawiadamia, że podmiot blisko ze nim związany dokonał transakcji nabycia akcji PZ Cormay S.A. 1. Osoba obowiązana do przekazania niniejszej informacji na podstawie Ustawy: członek Rady Nadzorczej PZ Cormay S.A. 2. Osoba blisko związana z osobą obowiązaną: podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a Ustawy, w którego strukturze organizacyjnej osoba obowiązana pełni funkcję kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Transakcja dotyczyła akcji PZ Cormay S.A. 4.
Data zawarcia transakcji, wolumen, średnia cena: 15.07.2014r. (data zawarcia transakcji), 16.07.2014r. (data rozliczenia transakcji) - nabycie akcji PZ Cormay S.A. w ilości 1 250 000 za łączną cenę 5 000 000 zł (cena jednej akcji 4,00 zł). 5. Tryb zawarcia transakcji: transakcja pozasesyjna (pakietowa). 6. Miejsce transakcji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Równocześnie, na podstawie par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1950) osoba obowiązana nie wyraża zgody na publikację jej danych osobowych ani informacji o nazwie osoby blisko z nią związanej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hn6l0

Podziel się opinią

Share
d4hn6l0
d4hn6l0