Trwa ładowanie...
d279szr

PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (18/2015)

PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (18/2015)

Share
d279szr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Emitent?), informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa nadużycia zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. 296 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 296 § 2 i 3 oraz w zw. z art. 12 Kodeksu karnego), polegającego w ocenie Emitenta na doprowadzeniu w okresie od 06.06.2011 r. do 08.09.2012 r. (tj. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji przez obecny Zarząd Emitenta), do pozbawionych uzasadnienia ekonomicznego wypłat środków z kasy Emitenta oraz do przelewów środków pieniężnych z rachunków Emitenta - w łącznej kwocie 2.521.500,00 zł - które to wypłaty były księgowane na poczet wystawionych faktur VAT. Skutkiem czynu stanowiącego przestępstwo objęte powyższym zawiadomieniem było powstanie po stronie Emitenta szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, odzwierciedlonej w wysokości powyższej kwoty. | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-03-24 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr