Trwa ładowanie...
d1wwvm8
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (13/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (13/2013)
Share
d1wwvm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 21 lutego 2013 roku nabyła 938 akcji PZU SA za średnią cenę 404,17 zł za akcję, a także 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40.661,67 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 961 akcji PZU SA za średnią cenę 406,08 zł za akcję, a także 4 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40.343,75 zł za kontrakt, ? w dniu 22 lutego 2013 roku nabyła 1 311 akcji PZU SA za średnią cenę 406,22 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.750,00 zł oraz w tym samym dniu zbyła 1 311 akcji PZU
SA za średnią cenę 406,51 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.690,00 zł, ? w dniu 25 lutego 2013 roku nabyła 408 akcji PZU SA za średnią cenę 410,90 zł za akcję, a także 10 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41.073,50 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 1 308 akcji PZU SA za średnią cenę 410,95 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 40.800,00 zł, ? w dniu 26 lutego 2013 roku nabyła 19 065 akcji PZU SA za średnią cenę 405,29 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 18 665 akcji PZU SA za średnią cenę 405,71 zł za akcję, a także 4 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 40.597,50 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja została sporządzona w dniu 27 lutego 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Bogusław Skuza Członek Zarządu
2013-02-27 Rafał Grodzicki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wwvm8

Podziel się opinią

Share
d1wwvm8
d1wwvm8