Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (62/2013)

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (62/2013)
Share
d3wyike

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 16 września 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 9 września 2013 roku nabyła 5 174 akcje PZU SA za średnią cenę 404,82 zł za akcję, a także 10 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 616,00 zł za kontrakt i 40 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 40 657,88 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 9 424 akcje PZU SA za średnią cenę 408,75 zł za akcję oraz 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 41 006,43 zł za kontrakt; ? w dniu 10 września 2013 roku nabyła 1 625 akcji PZU SA za średnią cenę 424,90 zł za akcję,
a także 9 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 166,11 zł za kontrakt i 18 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 084,17 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 575 akcji PZU SA za średnią cenę 423,51 zł za akcję oraz 18 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 507,50 zł za kontrakt; ? w dniu 11 września 2013 roku nabyła 4 796 akcji PZU SA za średnią cenę 424,17 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 42 645,00 zł za kontrakt, 21 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 265,71 zł za kontrakt i 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 447,50 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 3 396 akcji PZU SA za średnią cenę 424,52 zł za akcję, a także 38 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 433,03 zł za kontrakt; ? w dniu 12 września 2013 roku nabyła 1 100 akcji PZU SA za średnią cenę 426,68 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 42 855,00 zł za
kontrakt i 17 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 527,65 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 200 akcji PZU SA za średnią cenę 427,78 zł za akcję oraz 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 750,00 zł za kontrakt; ? w dniu 13 września 2013 roku nabyła 2 631 akcji PZU SA za średnią cenę 424,60 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 42 492,50 zł za kontrakt i 14 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 362,14 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 631 akcji PZU SA za średnią cenę 425,74 zł za akcję oraz 16 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 42 447,50 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 16 września 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance / Pełnomocnik Zarządu PZU SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike