Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (9/2014)
Share
duhzczg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 24 lutego 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 17 lutego 2014 roku nabyła 1 168 akcji PZU SA za średnią cenę 442,89 zł za akcję, a także 7 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 46 219,09 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 1 378 akcji PZU SA za średnią cenę 443,43 zł za akcję, a także 5 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 46 171,84 zł za kontrakt; ? w dniu 18 lutego 2014 roku nabyła 6 359 akcji PZU SA za średnią cenę 441,42 zł za akcję, a także 26 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 892,00 zł za
kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 5 974 akcje PZU SA za średnią cenę 441,22 zł za akcję, a także 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 956,30 zł za kontrakt; ? w dniu 19 lutego 2014 roku nabyła 6 315 akcji PZU SA za średnią cenę 436,73 zł za akcję, a także 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 613,75 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 6 026 akcji PZU SA za średnią cenę 437,38 zł za akcję, a także 30 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 487,52 zł za kontrakt; ? w dniu 21 lutego 2014 roku nabyła 2 379 akcji PZU SA za średnią cenę 431,90 zł za akcję, a także 24 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 45 187,35 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 6 316 akcji PZU SA za średnią cenę 434,66 zł za akcję, a także 16 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 45 035,25 zł za kontrakt. Wszystkie powyższe transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, w
dniu 21 lutego 2014 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 3 100 akcji PZU SA za średnią cenę 435,30 zł za akcję na rynku regulowanym w trybie transakcji pakietowej poza sesją giełdową. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 24 lutego 2014 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
duhzczg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu
2014-02-24 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg