Trwa ładowanie...
d16wfig
d16wfig
espi

PZU SA - Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce AAS Balta (114/2014)

PZU SA - Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce AAS Balta (114/2014)
Share
d16wfig

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce AAS Balta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, tj. prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB i AAS Balta oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S i podpisania umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, umowy sprzedaży akcji w spółce AAS Balta (?Umowa Sprzedaży Akcji AAS Balta?) oraz umowy sprzedaży dotyczącej estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S, Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?PZU SA?) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. nastąpiło rozliczenie pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży Akcji AAS Balta, tj. Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania (?RSA?) jako sprzedawcą a PZU SA jako kupującym, kwoty wyrównania stanowiącej element płatności za akcje w spółce AAS Balta. Z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota wyrównania
(różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota wyrównana (różnica pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto), RSA zapłaciło PZU SA w dniu 19 listopada 2014 r. wynikającą stąd różnicę w kwocie 812.180 EUR. Jak informował Zarząd PZU SA raportem bieżącym nr 57/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., płatność za 4.651.825 akcji AAS Balta dokonana przez PZU SA w dniu 30 czerwca 2014 r. wyniosła 48.683.620 EUR. Finalna cena zapłacona przez PZU SA za 4.651.825 akcji AAS Balta, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez RSA na rzecz PZU SA, wyniosła 47.871.440 EUR. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
d16wfig

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu Przemysław Dąbrowski
2014-11-20 Sławomir Niemierka Prokurent Sławomir Niemierka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16wfig

Podziel się opinią

Share
d16wfig
d16wfig