Trwa ładowanie...
d1t9uq8

QUANTUM SOFTWARE SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2012)

QUANTUM SOFTWARE SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2012)

Share
d1t9uq8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna łącznie w 2011 roku, 223 sztuki akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: - 30 akcji w dniu 2011-01-04 po średnim kursie 10,30 zł za 1 akcję; - 48 akcji w dniu 2011-05-19 po średnim kursie 10,20 zł za 1 akcję; - 50 akcji w dniu 2011-07-05 po średnim kursie 9,90 zł za 1 akcję; - 45 akcji w dniu 2011-07-15 po średnim kursie 9,20 zł za 1 akcję; - 50 akcji w dniu 2011-12-14 po średnim kursie 7,05 zł za 1 akcję; Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie swoich danych do publicznej wiadomości. Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

| | | Quantum Software SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUANTUM SOFTWARE SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-633 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Walerego Sławka | | 3A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 6469800 | | 012 6469802 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@quantum-software.com | | www.quantum-software.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6771753870 | | 351243328 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2012-01-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

Podziel się opinią

Share
d1t9uq8
d1t9uq8