Trwa ładowanie...
d2z8os1
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Korekta raportu bieżącego nr 19/2011 (23/2011)

QUANTUM SOFTWARE SA - Korekta raportu bieżącego nr 19/2011 (23/2011)
Share
d2z8os1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 19/2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W raporcie bieżącym nr 19/2011 z dnia 01.07.2011r, którego przedmiotem była publikacja treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2011r. Emitent nieprawidłowo zaprezentował wyniki głosowania. Emitent wyjaśnia, że podane przez niego wyniki głosowań nad uchwałami ZWZ jak i samo brzmienie uchwał z dnia 30.06.2011r. były prawidłowe jednakże zakres prezentowanych informacji o glosowaniu był niepełny. Korygowany zakres uchwały nr 1: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie" Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 1: ""Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy czym oddano 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 721 818 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 48,747", Korygowany zakres uchwały nr 2: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.443.636 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące
sześćset trzydzieści sześć)głosów "za"." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 2: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów "za", przy 56.362 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosach "wstrzymujących się", głosów "przeciw" nie było", na ogólną liczbę oddanych głosów 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 3: Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie" Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 3: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 4: Powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie" Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 4: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 5: Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie" Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 5: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 6: Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie" Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 6: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z
których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 7: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 7: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.443.638 (jeden milion czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 56.362 (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 721 819 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 48,747", Korygowany zakres uchwały nr 8: "Powyższa
uchwała została podjęta większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 8: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław Ożóg, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 38.300 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta) głosów. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 730 850 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,357", Korygowany zakres uchwały nr 9: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413
Kodeksu spółek handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.", Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 9: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.461.700 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Marek Jędra, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 743 616 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,219", Korygowany zakres uchwały nr 10: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 10: "Powyższa
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 747 352 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,471", Korygowany zakres uchwały nr 11: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.", Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 11: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 12: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.", Prawidłowa treść raportu w zakresie
uchwały nr 12: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 13: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów "za", przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Polończyk, Akcjonariusz Spółki posiadając 6.384 (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji nie brał nimi udziału w głosowaniu." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 13: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.487.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, przy czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz
Polończyk, Akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 12.768 (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 743 616 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,219", Korygowany zakres uchwały nr 14: "Powyższa uchwała została podjęta większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów "za"." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 14: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.494.704 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery) głosów "za", przy 5.296 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosach "przeciw", zaś głosów "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 15: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 15: "Powyższa uchwała została
podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 16: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 16: "Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 17: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 17: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", Korygowany zakres uchwały nr 18: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie." Prawidłowa treść raportu w zakresie uchwały nr 18: "Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosach "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Ilość akcji z których oddano ważne głosy: 750 000 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,65", | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Quantum Software SA
(pełna nazwa emitenta)
QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-633 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Walerego Sławka 3A
(ulica) (numer)
012 6469800 012 6469802
(telefon) (fax)
info@quantum-software.com www.quantum-software.com
(e-mail) (www)
6771753870 351243328
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2011-07-19 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z8os1

Podziel się opinią

Share
d2z8os1
d2z8os1