Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (38/2011)

QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (38/2011)

Share
d1ockdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. nr 17 w sprawie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych i nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych (treść uchwał została podana w raporcie bieżącym nr 12/2009) oraz w oparciu o przyjęty w dniu 9 września 2009 r. "Regulamin programu skupu akcji własnych realizowany w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A." (treść regulaminu została podana w raporcie bieżącym nr 21/2009), Emitent, za pośrednictwem domu maklerskiego NOBLE Securities S.A., dokonał w dniach od 24-27 października 2011 roku transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 73 sztuk akcji własnych na okaziciela za łączną kwotę 584,12 złotych, tj. po średniej cenie 8,00 zł/szt. Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 36,50 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,005 %, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta
wynosi 0,003% (kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1.480.757 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej każdej akcji 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dających łącznie 2.230.757 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Emitenta na dzień 31 października 2011 r. wynosi 7.910 sztuk, co stanowi 0,534 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta stanowi to 0,355 % głosów. Nabywane akcje własne, zgodnie z w/w regulaminem, mogą zostać zaoferowane kluczowym pracownikom kadry menedżerskiej Spółki, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w ramach Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2008 - 2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | Quantum Software SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUANTUM SOFTWARE SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-633 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Walerego Sławka | | 3A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 6469800 | | 012 6469802 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@quantum-software.com | | www.quantum-software.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6771753870 | | 351243328 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2011-10-31 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd