Trwa ładowanie...
d3wuesp
d3wuesp
espi

QUANTUM SOFTWARE SA - Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D. (34/2010)

QUANTUM SOFTWARE SA - Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D. (34/2010)
Share
d3wuesp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanymi komunikatami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A w dniu 27 grudnia 2010 r. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 grudnia 2010 r., akcje Quantum software S.A. serii D w ilości 10.757 sztuk zostały z dniem 29 grudnia 2010 r. wprowadzone do obrotu giełdowego i zarejestrowane pod kodem PLQNTUM00018. Łączna liczba akcji emitenta po rejestracji wynosi 730.757.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2010-12-30 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wuesp

Podziel się opinią

Share
d3wuesp
d3wuesp