Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. (8/2...

QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. (8/2011)
Share
d2um0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wyniosła na koniec marca 2011 r. 2 047,7 mln zł.Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:- 1 800,0 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,- 137,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,- 74,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,- 35,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że mając na uwadze:- praktykę rynkową podawania wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,- publikowanie przez Izbę Zarządzających Aktywami i Funduszami informacji o aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych na koniec miesiąca kalendarzowego,- wcześniejszą praktykę Quercus TFI S.A. z okresu notowania akcji spółki na rynku NewConnect,-
powszechność posługiwania się do celów analitycznych wartością aktywów pod zarządzaniem na koniec miesiąca kalendarzowego,wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. będzie ustalana i publikowana na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych, według ostatniej dostępnej wyceny aktywów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
d2um0pr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2011-04-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr