Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (11/2010)

QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (11/2010)

Share
d3o1hcx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 grudnia 2010 r. od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 23 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży akcji Quercus TFI S.A. przez Pana Sebastiana Buczka - Prezesa Zarządu Quercus TFI S.A.Z przekazanej informacji wynika, że Pan Sebastian Buczek dokonał transakcji sprzedaży 100 000 akcji Quercus TFI S.A. w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 6 grudnia 2010 r., po cenie 0,10 zł za akcję.Dodatkowo, w dniu 17 grudnia 2010 r. Pan Sebastian Buczek dokonał transakcji sprzedaży 5 437 akcji Quercus TFI S.A. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po cenie 3,33 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 205 30 00 | | 22 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | www.quercustfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2010-12-23 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx