Trwa ładowanie...
d1kpgt0

Rada nadzorcza KHW zaakceptowała połączenie holdingu z PGG

Rada nadzorcza Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) zaakceptowała planowane na początek kwietnia przekazanie aktywów holdingu do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), co w praktyce oznacza połączenie obu firm. Zgoda rady to jedna z ostatnich formalności w tym procesie.

Share
d1kpgt0

"Rada Nadzorcza KHW SA zaopiniowała pozytywnie wniosek zarządu spółki do walnego zgromadzenia, dotyczący zbycia aktywów produkcyjnych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej" - poinformował w środę rzecznik KHW Wojciech Jaros.

Funkcję walnego zgromadzenia KHW w imieniu Skarbu Państwa wypełnia minister energii. Po jego formalnej zgodzie na zbycie aktywów holdingu, kolejnym krokiem będzie transakcja sprzedaży kopalń na rzecz PGG, dokonana w postaci aktu notarialnego.

Jako datę przeprowadzenia transakcji przedstawiciele obu spółek nieoficjalnie wskazują sobotę 1 kwietnia, zastrzegając jednak, że nie jest to ostatecznie przesądzone. Intencją resortu energii jest, by od przyszłego tygodnia kopalnie holdingu działały już w ramach PGG.

d1kpgt0

Krótko przed zbyciem majątku holdingu na rzecz Grupy, holding podpisze też akt notarialny, przekazujący Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wydzieloną część katowickiej kopalni Wieczorek (chodzi o dwa szyby wraz z gruntami wokół nich i podziemnymi chodnikami między szybami) - z tym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej przejdzie ok. 550 pracowników KHW, uprawnionych do skorzystania z osłon socjalnych.

Kluczowe dla procesu przejęcia kopalń KHW przez PGG będzie porozumienie z bankami, które objęły obligacje holdingu, a także z inwestorami, którzy mają dokapitalizować powiększoną PGG kwotą 1 mld zł. Dotychczas nie podano szczegółów w tym zakresie - nie wiadomo, czy banki zaakceptowały propozycję odroczenia terminu spłaty oraz konwersji części zadłużenia na udziały w Grupie. Obecni inwestorzy PGG (wśród nich firmy energetyczne i Towarzystwo Finansowe Silesia) nie poinformowali także oficjalnie, czy i w jakim stopniu zaangażują się w powiększenie kapitału spółki po połączeniu z holdingiem.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski informował w marcu, że wartość zbywanego na rzecz PGG majątku holdingu jest w przybliżeniu równa zadłużeniu KHW, przejmowanemu przez Grupę. Oznacza to, że PGG nie zapłaci w gotówce za aktywa holdingu.

W tym tygodniu plan połączenia KHW i PGG jest prezentowany w Brukseli przedstawicielom Komisji Europejskiej, która jesienią ubiegłego roku zaakceptowała program pomocowy dla polskiego górnictwa. Strona polska - jak wcześniej informowali przedstawiciele resortu energii - wskazuje w przygotowanej dla KE prezentacji, że przedsięwzięcie ma charakter rynkowy i nie wiąże się z dodatkową pomocą publiczną.

d1kpgt0

Zbycie majątku KHW na rzecz PGG wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według informacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu, wniosek PGG o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK 2 marca br. Rozpatrywanie sprawy jest w toku.

"Koncentracja polega na nabyciu przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach części mienia Katowickiego Holdingu Węglowego SA z siedzibą w Katowicach oraz przejęciu kontroli nad Śląskim Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach" - czytamy w informacji UOKiK.

Koncentracja - według informacji Urzędu - ma dokonać się w formie nabycia przez PGG części przedsiębiorstwa KHW, na które składają się cztery kopalnie: Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek oraz Wujek, a także w formie przejęcia bezpośredniej kontroli nad spółką Śląskie Centrum Usług Wspólnych.

Połączenie KHW i PGG wymagało zmiany tzw. ustawy górniczej - bez tego nie byłaby możliwa sprzedaż na rzecz PGG należących do kopalń nieruchomości rolnych, które choć formalnie mają charakter rolniczy, w praktyce służą przemysłowi - znajdują się na nich np. górnicze hałdy. W ubiegłym tygodniu zmienioną ustawę podpisał prezydent.

d1kpgt0

Podziel się opinią

Share
d1kpgt0
d1kpgt0