Trwa ładowanie...
d3bydld

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (40/2011)

Share
d3bydld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że wykonując Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego oraz realizując program skupu akcji własnych (RB nr 28/2011), TRIGON Dom Maklerski S.A. ("TRIGON") (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji własnych RADPOL S.A.) podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała następujących transakcji nabycia akcji Emitenta: 1) w dniu 12 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 600 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:34 nabyła 200 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,88 zł za jedną akcję, - o godz. 12:20 nabyła 300 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,85 zł za jedną akcję, - o
godz. 15:39 nabyła 100 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,84 zł za jedną akcję; 2) w dniu 13 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 800 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:00 nabyła 100 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,75 zł za jedną akcję, - o godz. 13:54 nabyła 700 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,74 zł za jedną akcję; 3) w dniu 14 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 837 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:06 nabyła 20 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,74 zł za jedną akcję, - o godz. 09:12 nabyła 30 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,74 zł za jedną akcję, - o godz. 09:23 nabyła 80 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,74 zł za jedną akcję, - o godz. 09:55 nabyła 70 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,74 zł za jedną akcję, - o godz. 14:14 nabyła 110 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,71 zł za jedną akcję, - o godz. 14:15 nabyła w dwóch transakcjach 167 (90 i 77) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,71 zł za jedną akcję, - o godz. 15:07 nabyła 110 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,80 zł za jedną akcję, - o godz. 15:08 nabyła w dwóch transakcjach 250 (140 i 110) akcji RADPOL S.A. po
cenie 7,80 zł za jedną akcję; 4) w dniu 15 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 535 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:31 nabyła w dwóch transakcjach 100 (po 50) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,78 zł za jedną akcję, - o godz. 15:48 nabyła 50 akcji RADPOL S.A. po cenie 7,79 zł za jedną akcję, - o godz. 15:49 nabyła w dwóch transakcjach 135 (100 i 35) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,79 zł za jedną akcję, - o godz. 15:57 nabyła w pięciu transakcjach 250 (po 50) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,80 zł za jedną akcję; 5) w dniu 16 grudnia 2011 roku nabyła łącznie 375 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:24 nabyła w pięciu transakcjach 215 (4 razy po 50 i jeden raz 15) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,89 zł za jedną akcję, - o godz. 15:20 nabyła w trzech transakcjach 160 (dwa razy po 50 i jeden raz 60) akcji RADPOL S.A. po cenie 7,89 zł za jedną akcję. Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 3.147 akcji stanowią łącznie 0,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 3.147 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi
0,01% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 13.600 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 13.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,05% ogólnej liczby głosów). Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy TRIGON i Emitentem, akcje nabywane przez TRIGON w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta zostaną nabyte przez Emitenta od TRIGON w drodze transakcji pakietowej. Obecnie Emitent nie nabył bezpośrednio żadnych akcji własnych w ramach realizowanego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 19 sierpnia 2011 roku skupione akcje własne mogą być przeznaczone na: a) umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego, b) lub do dalszej ich odsprzedaży, c) lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do
realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2011-12-19 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld