Trwa ładowanie...
d1m2yrb

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (1/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że wykonując Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego oraz realizując program skupu akcji własnych (RB nr 28/2011), TRIGON Dom Maklerski S.A. ("TRIGON") (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji własnych RADPOL S.A.) podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała następujących transakcji nabycia akcji Emitenta: 1) dnia 21 grudnia 2012 roku nabyła razem 407 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:10 nabyła 200 akcji po cenie 7,90 zł za jedną akcję; - o godz. 09:11 nabyła 12 akcji po cenie 7,90 zł za jedną akcję; - o godz. 10:17 nabyła 38 akcji po
cenie 7,90 zł za jedną akcję i 157 akcji po cenie 7,80 zł za jedną akcję; 2) dnia 27 grudnia 2012 roku nabyła razem 200 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:20 nabyła 100 akcji po cenie 7,93 zł za jedną akcję; - o godz. 09:21 nabyła 100 akcji po cenie 7,93 zł za jedną akcję; 3) dnia 28 grudnia 2012 roku nabyła razem 3.550 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:12 nabyła 300 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 09:50 nabyła 100 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 11:33 nabyła 200 akcji po cenie 8,05 zł za jedną akcję i 200 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 11:35 nabyła 100 akcji po cenie 8,10 zł za jedną akcję; - o godz. 11:39 nabyła 200 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję i 200 akcji po cenie 8,05 zł za jedną akcję; - o godz. 11:52 nabyła 100 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 11:53 nabyła 300 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 12:06 nabyła 300 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 12:07 nabyła 150 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o
godz. 12:17 nabyła 150 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 13:34 nabyła 150 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 15:05 nabyła 550 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 16:24 nabyła 150 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 17:11 nabyła 300 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 17:12 nabyła 100 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; 4) dnia 2 stycznia 2013 roku o godz. 12:25 nabyła 100 akcji RADPOL S.A. po cenie 8,00 zł za jedną akcję; 5) dnia 3 stycznia 2013 roku o godz. 09:27 nabyła 100 akcji RADPOL S.A. po cenie 8,00 zł za jedną akcję; Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 4.357 akcji stanowią łącznie 0,017% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 4.357 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,017% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 15.236 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,059% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 15.236 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,059% ogólnej liczby głosów). Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy TRIGON i Emitentem, akcje nabywane przez TRIGON w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta zostaną nabyte przez Emitenta od TRIGON w drodze transakcji pakietowej. Dotychczas RADPOL S.A. nabyła od TRIGON 269.574 akcji, które stanowią 1,048% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 269.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 1,048% ogólnej liczby głosów. Obecnie Emitent nie nabył bezpośrednio żadnych akcji własnych w ramach realizowanego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 19 sierpnia 2011 roku skupione akcje własne mogą być przeznaczone na: a) umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego, b) lub do dalszej ich odsprzedaży, c) lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do
realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2013-01-04 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb