Trwa ładowanie...
d2swcr6
d2swcr6
espi

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...

RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych (59/2012)
Share
d2swcr6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że wykonując Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego oraz realizując program skupu akcji własnych (RB nr 28/2011), TRIGON Dom Maklerski S.A. ("TRIGON") (firma inwestycyjna, za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji własnych RADPOL S.A.) podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała następujących transakcji nabycia akcji Emitenta: 1) dnia 22 sierpnia 2012 roku nabyła łącznie 3.047 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:40 nabyła 90 akcji po cenie 7,90 zł za jedną akcję; - o godz. 09:53 nabyła 190 akcji po cenie 7,97 zł za jedną akcję; - o godz. 12:03 nabyła 190
akcji po cenie 7,99 zł za jedną akcję; - o godz. 12:09 nabyła 700 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 12:10 nabyła 830 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; - o godz. 12:11 nabyła 190 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 12:19 nabyła 350 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 12:26 nabyła 42 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 12:26 nabyła 465 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; 2) dnia 23 sierpnia 2012 roku nabyła łącznie 4.902 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:04 nabyła 170 akcji po cenie 8,18 zł za jedną akcję; - o godz. 09:07 nabyła 140 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 09:15 nabyła 2.000 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 09:56 nabyła 500 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 10:40 nabyła 90 akcji po cenie 8,23 zł za jedną akcję; - o godz. 11:08 nabyła 250 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 11:30 nabyła 260 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 12:43 nabyła 241 akcji po cenie 8,20 zł za
jedną akcję; - o godz. 12:43 nabyła 185 akcji po cenie 8,19 zł za jedną akcję; - o godz. 13:29 nabyła 100 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 14:54 nabyła 200 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 15:36 nabyła 250 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; - o godz. 16:38 nabyła 516 akcji po cenie 8,20 zł za jedną akcję; 3) dnia 24 sierpnia 2012 roku nabyła łącznie 10.511 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:00 nabyła 2.900 akcji po cenie 8,12 zł za jedną akcję; - o godz. 10:52 nabyła 100 akcji po cenie 8,12 zł za jedną akcję; - o godz. 11:44 nabyła 4.107 akcji po cenie 8,24 zł za jedną akcję; - o godz. 11:45 nabyła 1.850 akcji po cenie 8,09 zł za jedną akcję; - o godz. 16:30 nabyła 1.454 akcji po cenie 8,09 zł za jedną akcję; - o godz. 17:10 nabyła 100 akcji po cenie 8,00 zł za jedną akcję; 4) dnia 27 sierpnia 2012 roku nabyła łącznie 9.200 akcji RADPOL S.A.: - o godz. 09:18 nabyła 200 akcji po cenie 8,18 zł za jedną akcję; - o godz. 12:30 nabyła 3.000 akcji po cenie 8,01 zł za jedną akcję; -
o godz. 12:38 nabyła: 3.000 akcji po cenie 8,01 zł za jedną akcję; - o godz. 16:50 nabyła 3.000 akcji po cenie 8,09 zł za jedną akcję; 5) dnia 28 sierpnia 2012 roku nabyła łącznie 6.000 akcji RADPOL S.A.: - od godz. 09:09 do godz. 09:14 nabyła 2.000 akcji po cenie 8,18 zł za jedną akcję; - o godz. 10:54 nabyła 4.000 akcji po cenie 8,14 zł za jedną akcję. Nabyte akcje własne w łącznej liczbie 33.660 akcji stanowią łącznie 0,131% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 33.660 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,131% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu akcji własnych będących przedmiotem niniejszego raportu, TRIGON posiada łącznie 42.656 akcji RADPOL S.A., stanowiących 0,166% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 42.656 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (0,166% ogólnej liczby głosów). Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy TRIGON i Emitentem, akcje nabywane przez TRIGON w wykonaniu programu skupu akcji własnych Emitenta zostaną nabyte przez
Emitenta od TRIGON w drodze transakcji pakietowej. Dotychczas RADPOL S.A. nabyła od TRIGON 92.056 akcji, które stanowią 0,358% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 92.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,358% ogólnej liczby głosów. Obecnie Emitent nie nabył bezpośrednio żadnych akcji własnych w ramach realizowanego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 19 sierpnia 2011 roku skupione akcje własne mogą być przeznaczone na: a) umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego, b) lub do dalszej ich odsprzedaży, c) lub do zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub podmiotom z nią powiązanym, a to w celu realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, w tym w szczególności do realizacji pracowniczych programów opcji na akcje lub innych przydziałów akcji pracownikom Spółki lub spółki z nią powiązanej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-08-29 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2swcr6

Podziel się opinią

Share
d2swcr6
d2swcr6