Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

RADPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu NWZA ...

RADPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu NWZA RADPOL S.A. w dniu 10-02-2012r. (12/2012)
Share
d121ma4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu NWZA RADPOL S.A. w dniu 10-02-2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na drugiej części posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 roku, które wznowiło swoje obrady po przerwie w dniu 10 lutego 2012 roku: 1. THC Fund Management Limited, który zarejestrował 3.060.690 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 3.060.690 głosów, co stanowiło 11,90% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 21,35% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu). 2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, który zarejestrował 2.400.000 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 2.400.000 głosów, co stanowiło 9,33% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 16,74% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu). 3. Fundusze Zarządzane przez AVIVA Investors Poland S.A., które zarejestrowały łącznie 2.284.765 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadały 2.284.765 głosów, co stanowiło 8,88% ogólnej
liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 15,94% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu), w tym AVIVA Inwestors SFIO Subfundusz Akcyjny, który zarejestrował 1.463.858 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 1.463.858 głosów, co stanowiło 5,69% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i stanowiło 10,21% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu. 4. Fundusze Zarządzane przez BZ WBK Asset Management S.A., które zarejestrowały 2.150.000 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadały 2.150.000 głosów, co stanowiło 8,36% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 15% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu), w tym ARKA BZ WBK FIO Subfundusz ARKA BZ WBK Akcji FIO, który zarejestrował 1.100.000 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 1.100.000 głosów, co stanowiło 4,28% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło udział 7,67% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu. 5. Fundusze Zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zarejestrowały 1.876.757 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadały
1.876.757 głosów, co stanowiło 7,30% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 13,09% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu. 6. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który zarejestrował 1.300.000 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 1.300.000 głosów, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 9,07% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu). 7. OFE ALLIANZ POLSKA, który zarejestrował 1.262.665 akcji RADPOL S.A. i tym samym posiadał 1.262.665 głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce (i stanowiło udział 8,81% w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-02-16 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4