Trwa ładowanie...
d49qrle

RADPOL S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną znaczącej umowy (113/2012)

RADPOL S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną znaczącej umowy (113/2012)

Share
d49qrle

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 r. otrzymała informację od swojej spółki zależnej Rurgaz Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz" lub "Odbiorca"), iż w okresie krótszym niż 12 miesięcy Rurgaz zawarła z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("BASELL" lub "Dostawca") umowy o łącznej wartości w wysokości 2.557.744,50 EUR. Umową o największej wartości z tego okresu jest zamówienie na dostawę granulatu PE 100 CRP o wartości 363.250,00 EUR z dnia 29 listopada 2012 roku. Zamówienie to było realizowane na podstawie zawartego przez RURGAZ z BASELL porozumienia w sprawie dostaw z dnia 10 stycznia 2012 roku na dostawy do RURGAZ surowca do produkcji w 2012 roku. Warunki podpisanego porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10%
uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

| | | RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RADPOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 77-300 | | Człuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 83 42 271 | | 059 83 42 551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | radpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8430000202 | | 770807479 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Andrzej Sielski Prezes Zarządu
2012-12-13 Adam Dombrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle