Trwa ładowanie...
d300c34
espi

RADPOL S.A. - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (32/2013)

RADPOL S.A. - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (32/2013)
Share
d300c34
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy Emitent zawarł z Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku ("BASELL" lub "Dostawca") umowy o łącznej wartości w wysokości 2.280.256,25 EUR. Umową o największej wartości z tego okresu jest zamówienie na dostawę granulatu PE 100 CRP o wartości 301.500,00 EUR z dnia 15 stycznia 2013 roku. Zamówienie to było realizowane na podstawie zawartego przez Spółkę z BASELL porozumienia w sprawie dostaw w 2013 roku z dnia 18 kwietnia 2013 roku na dostawy do Spółki surowca do produkcji w 2013 roku. Warunki podpisanego porozumienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RADPOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-300 Człuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorego 14
(ulica) (numer)
059 83 42 271 059 83 42 551
(telefon) (fax)
radpol.com.pl
(e-mail) (www)
8430000202 770807479
(NIP) (REGON)
d300c34

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Marcin Rusiecki Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Dorota Kania Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d300c34

Podziel się opinią

Share
d300c34
d300c34