Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

RAFAKO - Strategia stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018. (48/2014)

RAFAKO - Strategia stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018. (48/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Strategia stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. ("RAFAKO") informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku zatwierdził "Strategię stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018" ("Strategia") pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą. Celem działań opisanych w Strategii jest zwiększenie rentowności EBIT i EBITDA w kolejnych latach ( do ok. 8,3 proc. EBITDA oraz do ok. 7,6 proc. EBIT w 2018 roku) oraz zaprzestanie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania od 2016 roku. Celami strategicznymi RAFAKO są: 1. wzmocnienie trzech głównych kierunków rozwoju technologicznego: rozwój nowych technologii kotłowych, wytwarzania i związanych z ochroną środowiska; 2. umocnienie się na pozycji krajowego lidera w zakresie przyjaznych środowisku oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora przemysłu i energetyki; 3. rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych; 4. optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym i kosztami finansowania oraz zwiększona dyscyplina kosztowa. Do najważniejszych wyzwań strategicznych Grupy na
najbliższe lata należeć będzie rewizja w obszarach: finansowania i zabezpieczania kontraktów (m.in. zwiększanie w portfelu zamówień udziału kontraktów samofinansujących się oraz dywersyfikacja kwot i rodzajów projektów); optymalizacji kosztów (m.in. rewizja zasad współpracy z pośrednikami i budżetowania kosztów zewnętrznych w projektach czy wdrożenie odpowiednich rozwiązań IT); a także zarządzania ryzykiem i łańcuchem dostaw (m.in. poprzez opracowanie metod oceny ryzyka kontrahenta czy wdrożenie zasad zarządzania łańcuchem dostaw w projektach EPC). Strategia opracowana została z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy RAFAKO i obserwowanych trendów na rynku energii i przemysłu. Prezentacja Strategii została zamieszczona na stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: www.rafako.com.pl/Relacje Inwestorskie/Materiały do pobrania. Podawane informacje dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)
d38vx42

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2014-11-18 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42