Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power Oy (Finlandia). (20/2012)

RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power Oy (Finlandia). (20/2012)
Share
d3nph4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy z firmą Metso Power Oy (Finlandia). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła kilka umów z firmą Metso Power Oy (Zamawiający) z siedzibą w Tampere (Finlandia), na łączną kwotę około 53 mln EUR. Przedmiotem umowy o największej wartości wynoszącej 4,3 mln EUR (około 17 mln zł), zawartej w dniu 14-04-2011 roku, jest dostawa części ciśnieniowych kotłów dla Fabryki Celulozy Suzano w Maranhao (Brazylia). Łączny limit wszelkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 10% wartości kontraktu. Bez uszczerbku dla innych postanowień umowy, Zamawiający ma prawo do żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez Emitenta, jednakże sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta wobec Zamawiającego z jakichkolwiek jego roszczeń wynikłych z naruszenia Umowy lub w związku z nią, włączając kary umowne, nie może przekroczyć 100 % wartości kontraktu. Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umów za znaczące, przyjęto
wartość kapitałów własnych RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Wiesław Różacki Prezes Zarządu
2012-02-16 Bożena Kawałko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w