Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (46/2014)

RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (46/2014)
Share
d4b13t8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (?Spółka? lub ?RAFAKO?) informuje, że w dniu 10 października 2014 roku Spółka jako lider działając w konsorcjum z firmą OMIS S.A. (OMIS łącznie z RAFAKO ?Wykonawca?), podpisała z firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest Redukcja NOx w kotłach OP-650 w Elektrowni Ostrołęka B (?Umowa?). Wartość Umowy wynosi 149 900 000 zł. netto (184 377 000 zł. brutto). Zgodnie z Umową, RAFAKO odpowiedzialne jest za wykonanie 58 % prac wymaganych Umową oraz uprawnione do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego w/w udziałowi prac. Termin na wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 38 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę do łącznej kwoty nie większej niż 50% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zapisanych w Umowie. Maksymalna
odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich tytułów nie będzie większa niż 100% ceny kontraktowej netto. Inne warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)
d4b13t8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2014-10-10 Krzysztof Buek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8