Trwa ładowanie...
d3i8nax
espi

RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (11/2012)

RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (11/2012)

Share
d3i8nax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Zawiadomienie zawiera informację, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 3 lutego 2012 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. o więcej niż 2%. Wcześniej Spółka informowała o posiadaniu przez swoich klientów 14,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 8.753.398 akcji RAFAKO S.A., co stanowiło 12,58% w kapitale
zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 8.753.398 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 12,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. W dniu 3 lutego 2012 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 8.733.492 akcje, co stanowiło 12,55% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 8.733.492 głosy, co stanowiło 12,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. poinformowała, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku ? o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki RAFAKO S.A., BZ WBK Asset
Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Wiesław Różacki Prezes Zarządu
2012-02-09 Bożena Kawałko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3i8nax

Podziel się opinią

Share
d3i8nax
d3i8nax