Trwa ładowanie...
d2uik0q

RAFAMET - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od ...

RAFAMET - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób blisko związanych z akcjonariuszem RAFAMET S.A. (9/2011)

Share
d2uik0q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób blisko związanych z akcjonariuszem RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że otrzymał w dniu wczorajszym od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Kaczmarzyka oraz od Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Marcina Siarkowskiego zawiadomienia, że w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 3 lutego 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesji zwykłej, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, nabyła łącznie 7.358 akcji Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej. ARP S.A. jest w stosunku do Pana Michała Kaczmarzyka i Pana Marcina Siarkowskiego podmiotem powiązanym w rozumieniu artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pan M.Kaczmarzyk pełni w strukturze ARP S.A. funkcję kierowniczą, a Pan M.Siarkowski jest ekspertem w Departamencie Inwestycji Portfelowych ARP S.A.Szczegółowe informacje dotyczące zawartych transakcji:03.02.2011 r.?nabycie 304 akcji po cenie 21,95 zł,03.02.2011 r.?nabycie 577 akcji po cenie 22,00 zł,03.02.2011
r.?nabycie 200 akcji po cenie 22,40 zł,03.02.2011 r.?nabycie 53 akcji po cenie 22,50 zł,03.02.2011 r.?nabycie 500 akcji po cenie 22,81 zł,03.02.2011 r.?nabycie 330 akcji po cenie 22,82 zł,03.02.2011 r.?nabycie 1.500 akcji po cenie 22,90 zł,03.02.2011 r.?nabycie 54 akcji po cenie 22,97 zł,03.02.2011 r.?nabycie 1.538 akcji po cenie 22,98 zł,03.02.2011 r.?nabycie 1.043 akcji po cenie 22,99 zł,03.02.2011 r.?nabycie 1.259 akcji po cenie 23,00 zł.Wcześniej ARP S.A. utrzymywała w swoim portfelu pakiet 2.023.090 walorów Spółki, obecnie jest to 2.030.448 akcji. Tym samym stan posiadania ARP S.A. z wcześniejszego poziomu 46,84% kapitału zakładowego i 46,84% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Spółki, uległ zwiększeniu do poziomu 47,02% kapitału zakładowego i 47,02% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 419 11 11 | | (0-32) 419 13 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rafamet@rafamet.com.pl | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2011-02-09 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

Podziel się opinią

Share
d2uik0q
d2uik0q