Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

RAFAMET - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011...

RAFAMET - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011 r. (27/2010)

Share
d1xpg1o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 20 stycznia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAMET S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 stycznia 2011 r. wraz z uzasadnieniami.Podstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do Raportu 27 - projekty uchwał NWZA.pdf
Załącznik nr 2 do Raportu 27 - uzasadnienia projektów uchwał NWZA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAMET | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-420 | | Kuźnia Raciborska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Staszica | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 419 11 11 | | (0-32) 419 13 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | rafamet@rafamet.com.pl | | rafamet.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-000-15-64 | | 271577318 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
2010-12-23 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o