Trwa ładowanie...
d4ji4wm
d4ji4wm
espi

RAFAMET - Wypłata dywidendy za 2011 r. (16/2012)

RAFAMET - Wypłata dywidendy za 2011 r. (16/2012)
Share
d4ji4wm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Wypłata dywidendy za 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2011 i wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 1.900.228,44 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,44 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 4.318.701 sztuk akcji. Dniem dywidendy jest dzień 3 września 2012 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 17 września 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-32) 419 11 11 (0-32) 419 13 66
(telefon) (fax)
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)
d4ji4wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2012-06-05 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ji4wm

Podziel się opinią

Share
d4ji4wm
d4ji4wm