Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

RAFAMET - Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów na Wa ...

RAFAMET - Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej ?Fundusz?) poinformowało, że w wyniku nabycia w dniu 11.03.2015 r. (dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji) przez spółkę Funduszu KW Sp. z o.o. ? PROMACK S.K.A. (dalej ?Spółka Portfelowa?) akcji spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. (dalej ?Spółka?), udział Funduszu przekroczył 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. Przed nabyciem akcji RAFAMET S.A. na dzień 10.03.2015 r. Fundusz wraz ze Spółką Portfelową posiadał łącznie 862.542 akcje RAFAMET S.A., co stanowiło 19,972% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 862.542 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A., co dawało 19,972% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po nabyciu akcji Emitenta na
dzień 11.03.2015 r., Fundusz wraz ze Spółką Portfelową posiada łącznie 917.764 akcje RAFAMET S.A., co stanowi 21,250% udziału w kapitale zakładowym RAFAMET S.A. Akcje uprawniają do wykonywania 917.764 głosów z akcji na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A., co daje 21,250% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podmiotem zależnym od Funduszu jest spółka KW Sp. z o.o. ? PROMACK S.K.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAMET
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-420 Kuźnia Raciborska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Staszica 1
(ulica) (numer)
(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11
(telefon) (fax)
rafamet.com.pl
(e-mail) (www)
639-000-15-64 271577318
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2015-03-13 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y