Trwa ładowanie...
d47g1nt

RAINBOW TOURS S.A. - Test jednolity statutu spółki Rainbow Tours S.A. ? rejestracja uchwał podjęt...

RAINBOW TOURS S.A. - Test jednolity statutu spółki Rainbow Tours S.A. ? rejestracja uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2011 (68/2011)

Share
d47g1nt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Test jednolity statutu spółki Rainbow Tours S.A. ? rejestracja uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (wraz z późniejszymi zmianami) Zarząd Rainbow Tours S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki. Publikowany tekst jednolity Statutu sporządzony jest w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymanym przez Emitenta w dniu wczorajszym tj. 10.10.2011. Powyższe postanowienie zatwierdza Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 roku.
Załączniki
Plik Opis
RB 68.2011 Statut Rainbow Tours SA.pdf Statut Rainbow Tours S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

| | | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAINBOW TOURS S.A. | | Hotele i restauracje | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-361 | | łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piotrkowska 270 | | 270 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 42 680 38 20 | | + 48 42 680 38 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rainbowtours.pl | | www.rainbowtours.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725 ? 18 ? 68 ? 136 | | 473190014 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

Podziel się opinią

Share
d47g1nt
d47g1nt