Trwa ładowanie...
d11alh4

RANK PROGRESS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. dokonanych w 2014 ro ...

RANK PROGRESS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR) (10/2015)

Share
d11alh4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (?Emitent?, Spółka?) informuje, iż w dniu 20.01.2015 r. Emitent otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ?Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi? z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. ?W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?)? o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2014 roku, których wartość nie przekroczyła łącznie równowartości 5.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, przeprowadzonych przez osoby zobowiązane. Zawiadomienia dotyczyły następujących osób i transakcji: Pan Marcin Gutowski, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, poinformował, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał następujących transakcji nabycia: - w dniu 26
marca 2014 r. dokonał zakupu 1.425 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 5,82 PLN za akcję. Wartość transakcji wyniosła 8.293,50 PLN. - w dniu 27 marca 2014 r. dokonał zakupu 1.867 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 6,06 PLN za akcję. Wartość transakcji wyniosła 11.314,02 PLN. Pan Mariusz Kaczmarek, pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał następujących transakcji zbycia i nabycia: - w dniu 28 lipca 2014 r. dokonał sprzedaży 2.500 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 5,10 PLN za akcję. Wartość transakcji wyniosła 12.750,00 PLN. - w dniu 17 listopada 2014 r. dokonał zakupu 1.666 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 3,00 PLN za akcję. Wartość transakcji wyniosła 4.998,00 PLN. Panowie Marcin Gutowski i Mariusz Kaczmarek wyrazili zgodę na publikację danych
osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2015-01-20 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

Podziel się opinią

Share
d11alh4
d11alh4