Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

RANK PROGRESS S.A. - UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ PROGRESS X SP. Z ...

RANK PROGRESS S.A. - UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ PROGRESS X SP. Z O.O. (3/2012)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ PROGRESS X SP. Z O.O. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku, raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30 września 2011 roku i raportu nr 54/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. informuje, iż spółka zależna Progress X Sp. z o.o. (dalej: "Sprzedający") podpisała w dniu 08 lutego 2012 roku ze spółką Kalisz Retail Sp. z o.o. ? dawniej Plantago Sp. z o.o. (dalej: "Kupujący"), spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, umowę sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 16.100 m2. Warunki zawarte w przyrzeczonej umowie sprzedaży są warunkami rynkowymi. W ramach przedmiotowej umowy Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress X Sp. z o.o., jako Sprzedającego wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego
poręczenia. Emitent posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress I Sp. z o.o., która jest właścicielem 100% udziałów Progress X Sp. z o.o. Wartość przedmiotowej transakcji sprzedaży nieruchomości wynosi 37.000.000,00 EUR, tj. 154.327.000,00 PLN netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia podpisania umowy sprzedaży. Zgodnie z tabelą nr 27/A/NBP/2012 z dnia 08.02.2012 r. 1 EUR= 4,1710 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b