Trwa ładowanie...
d2iz0k5

REDAN - Informacja o transakcjach na akcjach Redan S.A. (2/2012)

REDAN - Informacja o transakcjach na akcjach Redan S.A. (2/2012)

Share
d2iz0k5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-06
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Redan S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie i art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 5 stycznia 2012 r. otrzymał od Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Doroty Cacek oraz akcjonariusza Pana Sylwestra Cacka zawiadomienia o transakcji zbycia przez Pana Sylwestra Cacka w dniu 2 stycznia 2012 r. 110.398 akcji Emitenta po średniej cenie 2,54 zł za jedną akcję. Według przekazanej informacji, przed dokonaniem transakcji Pan Sylwester Cacek posiadał 3 250 000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 12,06% w kapitale zakładowym i uprawniało do 3 250 000 głosów, które stanowiły 10,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Redan S.A. Po tej transakcji Pan Sylwester Cacek posiada 3 139 602 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 11,65% w kapitale zakładowym i uprawnia do 3 139 602 głosów, które stanowią 9,81% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Redan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iz0k5

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-06 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iz0k5

Podziel się opinią

Share
d2iz0k5
d2iz0k5