Trwa ładowanie...
d1px5ds

REDAN - Techniczna zmiana Umowy Inwestycyjnej (8/2015)

REDAN - Techniczna zmiana Umowy Inwestycyjnej (8/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Techniczna zmiana Umowy Inwestycyjnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. otrzymał podpisany aneks nr 4 do umowy inwestycyjnej (?Umowa Inwestycyjna?) zawartej w dniu 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Redan S.A., TXM S.A., Gravacinta Ltd i Carrisonio Limited Partnership a 21 Concordia 1 s.a r.l. (?Inwestor?), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2014. Na mocy postanowień aneksu nr 4 strony potwierdziły, że w związku z likwidacją spółek: Gravacinta Limited i Carrisonio Limited Partership wszelkie prawa i obowiązki tych podmiotów przeszły na Emitenta, w tym w szczególności obowiązek wykonania przyznanej w Umowie Inwestycyjnej opcji zakupu przez Inwestora dodatkowych 158.388 akcji TXM S.A. stanowiących 10,76% kapitału oraz uprawniających do takiego samego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za cenę 15 000 000 mln zł (?Opcja Inwestora?). Ponadto, dotychczasowe zapisy Umowy Inwestycyjnej stanowiły, że Opcja Inwestora, może być wykonana bądź to przez 21 Concordia 1 s.a r.l., bądź przez jeden
podmiot wskazany przez Inwestora. Na podstawie aneksu nr 4 zmieniono to postanowienie w ten sposób, że Inwestor może wskazać więcej niż jeden podmiot, który może skorzystać z opisanej powyżej opcji, z tym, że wszystkie podmioty przez niego wskazane razem nie mogą zakupić więcej niż 158.388 akcji TXM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds