Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

REDAN - Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Top sp. z o.o. - spółki zależnej Redan S.A....

REDAN - Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Top sp. z o.o. - spółki zależnej Redan S.A. (7/2013)
Share
dw00w1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Top sp. z o.o. - spółki zależnej Redan S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2013 roku doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XIV Wydział Gospodarczy, ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37 w Łodzi, w przedmiocie umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem Spółki o ogłoszenie upadłości, o którym komunikowano w raporcie 46/2012. Postępowanie zostało umorzone na wniosek spółki, gdyż zawarto porozumienie z wierzycielami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w